Welkom

 

EEN MENS WIL BEST VERANDEREN, MAAR NIET VERANDERD WORDEN

Dubois & van Rij  is al ruim 10 jaar met veel kennis en ervaring succesvol werkzaam met vernieuwing-, veranderingsprocessen in het bedrijfsleven in combinatie met individuele coaching en loopbaan- begeleiding.                                                                                                      In de gezondheidszorg trainen en coachen wij de zorgprofessional om persoonsgerichte zorg en zelfmanagement vorm te geven.

Zo zijn wij o.a. met Zuyd Hogeschool en de Universiteit Maastricht een samenwerking aangegaan om persoonsgerichte zorg in de volle breedte praktisch toepasbaar te maken.     Zuyd Hoge School en de Universiteit Maastricht ontwikkelden samen met zorgverleners, patiënten en experts het 4 bollen model, een hulpmiddel om met de patiënt samen doelen op te stellen.                                                                                                                                           In samenwerking met de eerstelijns organisatie inEen, Het Nederlandse Huisartsen genootschap (NHG) en de NCPF werd de handreiking “Gezamenlijke besluitvorming over doelen en acties”gemaakt voor het Zorginstituut Nederland.                                                         ( voor meer informatie – klik op de onderstaande video )

Uit onderzoeken blijkt dat de integratie van De Coachende zorgprofessional, patiëntprofielen, handreiking en het 4 bollenmodel een praktisch, plezierige, toepasbare manier van werken is met als resultaat behandelingen/doelen welke passen binnen de wensen/verwachtingen en (on) mogelijkheden van de patiënt en de medische wetenschap.

Onze kracht is dus om individuen, teams of hele organisaties in beweging te brengen en te houden. Wij geloven dat mensen meer kunnen dan ze in eerste instantie vaak laten zien, en zijn gedreven om hun talenten te herkennen en ontwikkelen.

Onze manier van werken is er een waarin we intuïtie en ratio beide inzetten, waarbij wij oprecht nieuwsgierig, enthousiast, betrokken en humorvol zijn en durven te confronteren waar het nodig is. Na een snelle en gedegen analyse, schakelen wij snel en makkelijk vanuit een helikopter perspectief naar concrete implementatie.

Onze opdrachtgevers kiezen voor ons omdat wij niet geloven in opgelegde, kortdurende oplossingen. Wij staan veranderingen voor die van binnenuit komen. Dit geldt zowel voor individuen als voor teams en organisaties.

Wij gaan op zoek met de opdrachtgever, wij dagen uit, wij prikkelen en spiegelen om zo gezamenlijk te onderzoeken waarom hij beweegt of wat hem ervan weerhoudt om te bewegen.

Wij geloven dat, wanneer de mens eenmaal inzicht heeft in zijn beweegredenen en tot welk resultaat hij wil komen, dit hem aanzet tot keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen, om zo de stap te maken naar verandering.

Voor meer informatie over de verschillende trainingen >> klik hier