Merendeel chronisch zieken vindt geboden zorg goed maar niet persoonsgericht genoeg

 

Meer dan de helft van de mensen met een chronische ziekte vindt dat er onvoldoende met hen besproken wordt wat zij belangrijk vinden in hun zorg en hun gezondheid. Wel voelen zij zich betrokken bij het nemen van beslissingen over hun behandeling samen met hun zorgverlener. Dit blijkt uit de Zorgmonitor van het Nivel, waarin de zorgsituatie van mensen met een chronische ziekte in Nederland wordt gevolgd.

In het huidige overheidsbeleid is er steeds meer aandacht voor een integrale en persoonsgerichte aanpak van zorg: niet de ziekte maar de persoon met diens zorgbehoefte, wensen en mogelijkheden zijn daarbij uitgangspunt. In het algemeen beoordelen mensen met een chronische ziekte de zorg die zij krijgen als onvoldoende persoonsgericht. Zij hebben het gevoel dat niet zij als persoon centraal staan, maar hun ziekte. Over andere aspecten van persoonsgerichte zorg zijn ze positiever. Zo voelt ruim drie kwart van de chronisch zieke mensen zich betrokken bij beslissingen over hun zorg. Meer dan de helft van de ondervraagden zegt de keuzes over behandeling gezamenlijk met de zorgverleners te maken.

Deel chronisch zieken kan eigen regie voeren over hun zorg
Uit de Zorgmonitor blijkt ook dat niet alle mensen met een chronische ziekte even goed in staat zijn de regie over hun zorg te voeren. Mensen die als gevolg van hun chronische ziekte ook een lichamelijke beperking hebben én degenen met een laag opleidingsniveau zijn minder goed in staat om een regierol te vervullen. Ook heeft circa één derde van de mensen met een chronische ziekte niet de benodigde motivatie, kennis en vaardigheden om hun eigen zorg te managen. Bij het bepalen van de rol die de patiënt zelf kan vervullen in zijn zorg, dient er daarom goed te worden gekeken naar de individuele patiënt en diens vaardigheden en wensen.

Kwart chronisch zieken kan niet terugvallen op het eigen netwerk
De Zorgmonitor laat zien dat het voor een kwart van de mensen met een chronische ziekte niet vanzelfsprekend is dat zij hulp krijgen uit hun sociale netwerk. Het is belangrijk om dit goed in het oog te houden bij het inrichten van de zorg voor de patiënt. Ook zorgprofessionals kunnen extra hulp en ondersteuning bieden. Met de hervorming in de langdurige zorg stimuleert de overheid deze soorten van zorg en ondersteuning.

De Zorgmonitor van het Nivel
Al meer dan twintig jaar monitort het Nivel de zorgsituatie van mensen met een chronische ziekte in Nederland. In de Zorgmonitor 2019 brengen we de ervaringen van deze mensen met de zorg en de ontwikkelingen omtrent deze zorg in kaart voor de periode 2005 tot en met 2018, vanuit het perspectief van mensen met een chronische ziekte zelf. Hiervoor hebben we longitudinaal vragenlijstonderzoek gedaan onder leden van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) van het Nivel, een landelijk representatief panel van mensen met een chronische ziekte en/of lichamelijke beperking.

.


NOTE – Dubois & van Rij:

Onze aanpak sluit hier naadloos bij aan, waarbij zowel de zorgprofessional als de patiënt zich geholpen voelt. Het is een mindset verandering en de hulpmiddelen die wij aanbieden zijn ondersteunend en geven de patiënten inzicht dat het over hun eigen gezondheid gaat, … en dit allemaal zonder een wijzend vingertje naar wie dan ook.

Daarnaast staat bij mij ook altijd werkplezier centraal, wanneer dit er is zal dit ook effect hebben op……..

Karin Dubois