PERSOONSGERICHTE ZORG 2.0

VAN PERSOONSGERICHTE ZORG 1.0 naar 2.0

De Coachende Zorgprofessional

PERSOONSGERICHTE ZORG 2.0

Persoonsgerichte zorg 2.0 … een historische verandering

Persoonsgerichte zorg 2.0 is het de  patiënt waar mogelijk en wenselijk in staat stellen om eigen regie te voeren, waarbij de gezondheid mede centraal staat en niet alleen de aandoening. De patiënt krijgt zelf een actieve rol in het omgaan met zijn gezondheid, op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.
Door als een coachende zorgprofessional samen met ( en niet voor ) de patiënt over doelen en acties te beslissen, en de persoon achter de aandoening te zien.

Bekijk de onderstaande video voor meer informatie.

© Copyright - Dubois & van Rij