Van doelen en acties naar ‘gezonde’ eigen regie

Persoonsgerichte zorg is een belangrijk thema in de zorg voor chronisch zieke patiënten. Praktijkondersteuners worden steeds meer geacht om persoonsgerichte zorg in de praktijk toe te passen.

De training “De coachende zorgprofessional: van doelen en acties naar gezonde eigen regie” is ontwikkeld voor praktijkondersteuners.

De training is een integratie van het door Dubois & van Rij ontwikkelde coachingsconcept en het materiaal ontwikkeld door Zuyd Hogeschool                                en de Universiteit van Maastricht.

Het uitgangspunt is ten allen tijde “de patiënt centraal

Het doel van dit concept is dat praktijkondersteuners zich ontwikkelen tot coachende zorgprofessional, welke in staat zijn om hun werkwijze af te stemmen op het type patiënt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een patiëntmodel, waarbij 4 patiëntprofielen op basis van hun specifieke eigenschappen, houding, gedrag en valkuilen worden onderscheiden.

logo coaching op eigen regie

Zuyd Hogeschool en de Universiteit van Maastricht ontwikkelden samen met zorgprofessionals, patiënten en experts het 4-bollen model, een hulpmiddel om met de patiënt doelen op te stellen. In samenwerking met de eerstelijns organisatie InEen, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de patiëntenfederatie NCPF werd de handreiking “Gezamenlijke besluitvorming over doelen en acties” gemaakt voor het Zorginstituut Nederland.

In deze training wordt getraind in coachende vaardigheden en hulpmiddelen leren toepassen om coachende zorgverlening vorm te geven. De hulpmiddelen zijn:

  • Het patiëntmodel: Het model beschrijft vier patiëntprofielen, geeft handvatten voor bepaling van het patiëntprofiel en geeft handvatten voor het aanpassen van de werkwijze van de zorgverlener op het type patiënt, inclusief het herkennen van weerstanden bij patiënten en zichzelf en deze functioneel om te buigen / in te zetten.
  • Handreiking “Gezamenlijke Besluitvorming over doelen en acties”: De handreiking ondersteunt het proces van samen beslissen over doelen en acties.
  • Het 4-bollen model: Een praktisch hulpmiddel waarmee de huidige en gewenste situatie van de patiënt in kaart kan worden gebracht.

Wij geloven dat wanneer de patiënt inzicht heeft in zijn eigen beweegredenen en tot welk resultaat hij wil komen, dit hem aanzet tot keuzes maken en verantwoordelijkheid te nemen, om zo de stap te maken naar verandering

De nadruk bij deze training ligt op het praktisch oefenen en de individuele coaching van de praktijkondersteuner. Theoretische achtergronden komen aan bod, maar in beperkte mate. Deze theoretische achtergronden kunnen gevonden worden in de bijlagen van een bijgevoegde reader.

Wij leveren maatwerk specifiek op de vraag van de organisatie.

Hierbij een overzicht voorbeeld hoe zo een programma er uit zou kunnen zien:

Fase 1 – Trainingsdag : 1 dag ( 2 dagdelen)

* inzicht patiëntprofielen en hoe ermee om te gaan / gebruiken                                                   * oefenen met patiëntprofielen                                                                                                             * de emotie van de zorgverlener                                                                                                           * weerstanden en hoe deze functioneel om te buigen / in te zetten                                               * het verhaal van de patiënt open te exploreren d.m.v. het 4 bollenmodel                                 * het proces van samen beslissen over doelen & acties, afgestemd op de patiënt,                        vorm te geven                                                                                                                                         * oefenen met patiëntprofielen en weerstanden i.c.m. het 4 bollenmodel 

Fase 2: Individuele coaching

De tweede fase bevat een individuele coaching. Na de eerste trainingsdag gaat men in de praktijk aan de slag met samen beslissen (handreiking “Gezamenlijke besluitvorming over doelen en acties”) en het 4-bollen model, toegepast op de patiëntprofielen.                         Het uitgangspunt is “van weten naar kunnen”. Het is goed te realiseren dat het om nieuwe vaardigheden gaat en dat er tijd nodig is deze goed onder de knie te krijgen.

Na ongeveer drie weken na de eerste trainingsdag maakt men een afspraak met                   Dubois & van Rij. Karin Dubois zal 2 uur aanwezig zijn bij ieder consult.                             Er wordt gevraagd om tijdens de consulten de coachende vaardigheden toe te passen bij het uitvoeren van elementen van de handreiking/het 4-bollen model met de patiënt, gebruikmakend van het patiëntmodel. Achteraf vindt er een coachingsgesprek van 1 uur plaats. In deze fase kan men altijd met vragen terecht bij Dubois & van Rij.

Fase 3: E – coaching

Het doel van deze fase is een verdere verdieping in het materiaal. In de fase van e – coaching kun je met vragen, opmerkingen en/of verzoek voor advies via email contact opnemen met Dubois & van Rij.

Fase 4: Terugkomdag : 1/2 dag ( 1 dagdeel )

Tijdens de terugkomdag wisselt men ervaringen uit met de andere deelnemers.           Vragen kunnen worden besproken en tips worden gegeven.                                                         Afhankelijk van de vragen die binnen zijn gekomen tijdens de individuele & e-coaching fasen worden praktijksituaties geoefend en erop gereflecteerd.

Voorbeelden, succes- en faalfactoren uit de praktijk ( >> klik hier )

 

Terug naar het trainingenoverzicht >> klik hier