Van doelen en acties naar ‘gezonde’ eigen regie 

Persoonsgerichte zorg leveren betekent zorg op maat en werken vanuit  doelen die voor de patiënt belangrijk zijn om een optimale kwaliteit van leven te bereiken of te behouden.   Dit betekent voor de zorgverlener een omslag van  “zorgen voor” naar “zorgen dat”.        Een van de kernelementen van persoonsgerichte zorg is samen beslissen. Samen beslissen betekent ruimte geven aan de patiënt en de patiënt begeleiden en motiveren om zijn of haar eigen prioriteiten te stellen.

Dit alles vraagt van de zorgverlener een verandering in haar werk. De zorgprofessional krijgt steeds meer een coachende rol om de patiënt te ondersteunen de eigen regie te voeren. Onderstaand schema laat zien dat de zorgverlener in elk onderdeel van het proces van samen beslissen de patiënt kan coachen. Coachen is echter alleen mogelijk als je, als zorgverlener, weet wie je patiënt is.

coaching op eigen regie

Lees verder op de volgende pagina >>

Meer informatie over trainingen hiervoor kunt u vinden onder het hoofdstuk trainingen, of door op deze link te klikken.